Ereleden:

dhr. W.J.L van Breukelen

dhr. R.L. Zuiderwijk

dhr. B.Delorme

Leden van Verdienste:

dhr. G.Stoute

dhr. H.Hagen

dhr. P.W.L.Romp

dhr. G. Timmer

dhr. G. Slier

dhr. mr. R.D.Bos

dhr. S. Bakker

dhr. K.v.d. Veen

Leden met een Blijk van Waardering:

dhr. A. van Gils

dhr. R. Ubben

dhr. H.v.d. Park

dhr. W. Hup

dhr. P. Hof

dhr. B. Reurling

dhr. B. Broersen

mvr. H. Stoute-Revier

mvr. C.P.C. Hagen-Burgess

dhr. C. Magermans

dhr. C. Sauer

dhr. B. Schuuring

mvr. R.C. Ubben-Koster